Portada » Josep Fuset i Tubià: Exposició virtual i commemoració 150 anys del seu naixement (UB)

Josep Fuset i Tubià: Exposició virtual i commemoració 150 anys del seu naixement (UB)

Amb motiu del cent cinquantè aniversari del naixement de Josep Fuset i Tubià, el CRAI Biblioteca de Biologia i el Centre de Recursos de Biodiversitat Animal ofereixen un recorregut per la figura de qui fou catedràtic de Zoologia General i posteriorment de Zoologia dels Vertebrats a la Universitat de Barcelona, pioner en l’ensenyament de la ciència per la imatge i una de les figures clau en la difusió del coneixement dels ocells silvestres catalans i també de l’oceanografia a Espanya.

Exposició virtual dissenyada i creada pel Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació i el Centre de Recursos de Biodiversitat Animal.

A més, la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Comissió de Commemoracions, en l’acord de Govern del 29 de desembre de 2020 va aprovar la celebració durant el 2021 dels 150 anys del naixement de Josep Maria Fuset i Tubià. La Universitat de Barcelona, a través del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal i del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació, participa en aquesta celebració posant de relleu els principals trets de la vida acadèmica i científica del Dr. Fuset i la seva figura com a professor de la universitat.

Fuset i Tubià: commemoració 150 anys del seu naixement UB

Fuset i Tubià, Josep Maria