Portada » Científics » Fuset i Tubià, Josep Maria

Fuset i Tubià, Josep Maria

Sueca, la Ribera Baixa 1871 - Barcelona 1952. Biòleg, Naturalista, Polític

Fill de pagès i comerciant, féu els primers estudis a l’Institut de Segon Ensenyament de Sueca, la llicenciatura en Ciències Naturals a Madrid on es doctorà el 1897 amb la tesi Contribución al estudio del aparato digestivo de los ortópteros.

Calb, afable, amb problemes auditius crònics, meticulós, de gran personalitat, gran destresa de mans i provocador de polèmiques vinculades sovint amb les teories evolucionistes. Republicà radical (fou regidor de la ciutat de Mallorca el 1904), lerrouxista, maçó i anticlerical, per les seves creences i activitats fou depurat administrativament a l’època franquista.

Fou catedràtic d’Història Natural de l’Institut de Mallorca des de l’u d’agost de 1900 fins als inicis de 1913. Posteriorment catedràtic de Zoologia General de la Universitat de Barcelona des del 21 de maig de 1913 i també des de 1923 ho fou de Biologia general y Zoografia de Vertebrados, fins a la seva jubilació forçada per la República el 1937 i pel govern franquista el 1941.

Zoòleg molt competent i rigorós, és conegut principalment per ser l’autor del primer catàleg publicat sobre els ocells de Catalunya. La seva influència ha estat, però molt més àmplia i s’ha manifestat a través dels seus manuals i les seves accions a la Universitat de Barcelona (manteniment del Gabinet d’Història Natural, classes, conferències, etc.). Practicà diverses disciplines científiques en especial l’anatomia i la morfologia zoològica en diversos grups; mol·luscs i altres invertebrats marins, ocells, insectes, etc. També treballà aspectes de microscòpia, d’oceanografia, de dibuix científic, però al llarg de la seva vida desenvolupà especialment en ferm la divulgació científica. Ajudà al professor Odon de Buen en la creació i manteniment en els primers anys del Laboratori de Biologia marina de les Balears, a Mallorca. Aquest vessant de Fuset com a biòleg marí fou important alhora que gairebé desconeguda, iniciada a la Estación marítima de Santander el 1892, i amb visites regulars a altres centres de recerca europeus com el laboratori Aragó de Banyuls de la Marenda o l’Institut Oceanogràfic de Mònaco. Completà la seva formació a la Sorbona (França) on estigué pensionat. Aquestes visites a centres estrangers li donaren una visió àmplia de la Ciència i de la Zoologia en particular. Representà la Universitat de Barcelona en el Congrés Internacional d’Oceanografia de 1929, i de la Facultat de Ciències com a vocal tècnic en la Junta Municipal de Ciències Naturals de Barcelona durant el 1916 i 1917.

Obres principals

Va escriure uns manuals de text de biologia i zoologia. Adaptà per a Espanya dos Atlas, un de mamífers i un altre de peixos. Publicà diversos articles per a revistes especialitzades. Destaquen les publicacions:

  • Manual de Anatomía y Fisiología animal. Palma de Mallorca: 1905
  • Monografías elementales de anatomía comparada. Palma de Mallorca: 1908
  • Aves de Cataluña. Madrid: Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Memoria 6ª. Tomo VIII, pp. 455-609, 1913
  • Manual de Zoología. Tomo I. Protozoarios-Metazoarios en general. Invertebrados. Barcelona: Librería Bosch, 1920
  • Prácticas elementales de Zoología (C.M.F.). Barcelona: Librería Bosch, 1920
  • Manual de Zoología. Tomo II. Cordados. Barcelona: Librería Bosch, 1921
  • Prácticas elementales de Botánica. Barcelona: Librería Bosch, 1923
  • Manual de prácticas de biología. Barcelona: Librería Bosch, 1925
  • Diccionario tecnológico de Biología. Barcelona: Librería Bosch, 1931
  • Biología general. Barcelona: Bosch, casa editorial, 1941

Agraïments

Text escrit per Xavier Ferrer PararedaGalería d'imatges

Fuset i Tubià, Josep Maria Fuset i Tubià, Josep Maria Fuset i Tubià, Josep Maria