Portada » Científics » Esteve i Subirana, Antoni

Esteve i Subirana, Antoni

Manresa 1902 - Barcelona 1979. Farmacèutic

El 1929 es féu càrrec de l'establiment de farmàcia  fundat pel seu rebesavi Tomàs Esteve i Gavanyac a Manresa (1787) i  regit successivament per Tomàs Esteve i Florença, Tomàs Esteve i Pla i Josep Esteve i Seguí.

El 1931 fundà a Manresa el Laboratori Esteve, on obtingué la vitamina D a partir de l'ergosterol, l'antisifilític neoarsenobenzè, la primera sulfamida preparada a l'estat espanyol i productes sintètics d'acció vascular. El 1942 el laboratori fou traslladat a Barcelona. El 1966 constituí la filial Indústries Químiques Esteve SA (INQUIMES), que dirigeix el seu fill Josep Esteve i Soler. Fou president de l'Acadèmia de Farmàcia de Barcelona i de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques i vicepresident de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. El 1952 ingressà a l'Institut d'Estudis Catalans, de la Secció de Ciències del qual fou president.Galería d'imatges

Esteve i Subirana, Antoni