Portada » Científics » Esteve i Martínez, Isabel

Esteve i Martínez, Isabel

Barcelona - Barcelona . Biòloga, Microbiòloga

La Dra. Isabel Esteve Martínez, va ser catedràtica de Microbiologia des de 1992 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va ser professora de la Unitat de Microbiologia del Departament de Genètica i Microbiologia des de l’any 1977 fins al 2017, i posteriorment professora honorària fins a l’agost de 2019. Va ocupar diversos càrrecs, com coordinadora de la Unitat de Microbiologia al Campus UAB i directora del Departament.

Va néixer a Barcelona el 15 de juny de 1947. Llicenciada en Ciències Biològiques l’any 1970 per la Universitat de Barcelona, va dedicar els seus primers anys professionals a l’ensenyament de secundària fins que l’any 1973 el Dr. Ricard Guerrero, amb qui ja havien coincidit a la Universitat de Barcelona durant els seus estudis universitaris, li proposa dedicar la seva vida professional a la Universitat. Així doncs, inicia la seva tesi doctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona, on va desenvolupar la major part de la seva vida universitària. Al llarg de la seva carrera va fer estades a centres dels Estats Units, França i Suïssa com el Centre d’Études Nucléaires de Grenoble, l’Institut Scripps a Califòrnia o la Universitat de Boston, entre d’altres. Va col·laborar amb molts investigadors de prestigi internacional, com la Dra. Lynn Margulis, de qui va ser padrina en el seu nomenament com a doctora honoris causa de la UAB (2007). Va participar en més de 20 projectes d’investigació estatals i internacionals, molts d’ells com a investigadora principal, i va ser autora de més de 100 publicacions científiques que abasten des d’estudis d’ecofisiologia microbiana fins a l’aplicació dels microbis en la bioremediació de metalls.

A banda de la seva activitat en els projectes de recerca i donat el seu caràcter amable i decidit, establí una relació d’amistat amb la majoria dels investigadors que va donar lloc a un intercanvi científic ben profitós. Des de ben jove va ser una enamorada dels microorganismes i la seva ecologia i també de la microscòpia electrònica. Seves són les primeres microfotografies de bacteris i de bacteriòfags que es van fer a la UAB. També són destacables, com a models d’abast mundial, els seus estudis microscòpics sobre la dinàmica de poblacions de microorganismes fotosintètics a llacs càrstics, com el de Banyoles, i dels tapets microbians del delta de l’Ebre. És important destacar la seva contribució a la ciència, especialment en l’àmbit de l’ecologia microbiana i, en particular, de la microscòpia electrònica aplicada a la microbiologia.

La Dra. Isabel Esteve Martínez forma part d’aquella generació de pioners que van posar tot el que tenien i més perquè la UAB s’enlairés i es convertís en una de les primeres universitats de l’estat espanyol.

La Dra. Isabel Esteve mor el 30 d’octubre de 2020 a Barcelona.

Publicacions destacades

 • Changes in the ultrastructure of the purple sulfur bacteria Chromatium minus depending on the variation of light in a natural habitat. 1980. Esteve I, Montesinos E, Abellà C. & Guerrero R.. Electron Microcopy 2: 456-457
 • Comparison between direct methods for determination of microbial cell volume: electron microscopy and electronic particle sizing. 1983. Montesinos E., Esteve I& Guerrero R. Appl. Environ. Microbiol. 45: 1651-1658
 • Phototrophic sulfur bacteria in two Spanish lakes: Vertical distribution and limiting factors. 1985. Guerrero R, Montesinos E, Pedrós-Alió C, Esteve I, Mas J, Van Gemerden H, Hofman PAG & Bakker JF. Limnol Oceano. 83:2138-2142
 • Predatory bacteria in prokaryotic communities: The earliest trophic relationships. 1987. Guerrero R, Esteve I, Pedrós-Alió C & Gaju N. PNAS Annals NY Academy of Science 503: 238-250
 • Vertical stratification and microbial assemblage of a microbial mat in the Ebro Delta (Spain). Mir J, Martínez-Alonso M, Esteve I & Guerrero R. 1991. FEMS Microbial Ecol. 86:59-68
 • Distribution of predatory bacteria attacking Chromatiaceae in a sulfureous lake. 1992. Gaju N, Esteve I & Guerrero R. Microb. Ecol. 24: 171-179
 • Confocal laser scanning microscopy as a tool to determine cyanobacteria biomass in microbial mats. 2001. Solé A, Gaju N, Méndez-Alvarez S & Esteve I. Jour. Microscopy 204: 258-262
 • Solé A, Gaju N y Esteve I. 2003.The Biomass Dynamics of Cyanobacteria in an Annual Cycle Determined by Confocal Laser Scanning Microscopy. Scanning. The Journal of Scanning Microscopies, 25(1):1-7
 • Wieland A, Kühl M, Mc Gowan L, Fourçans A, Duran R, Caumette P, Garcia de Oteyza T, Grimalt JO, Solé A, Diestra E, Esteve I y Herbert, R.A. 2003. Microbial Mats on the Orkney Islands Revisited: Microenvironment and Microbial Community Composition. Microl Ecol, 46(4):371-390.
 • García de Oteyza T, Grimalt JO, Diestra E, Solé A y Esteve I. 2004. Changes in the composition of polar and apolar crude oil fractions under the action of Microcoleus consortia. Appl Microbiol and Biotechnol, 66:226-232.
 • Diestra E, Solé A, Martí M, Garcia de Oteyza T, Grimalt JO y Esteve I. 2005. Characterization of an oil-degrading Microcoleus consortium by means of Confocal Scanning Microscopy, Scanning Electron Microscopy and Transmission Electron Microscopy. The Journal of Scanning Microscopies, 27:176-180.
 • Sánchez O, Diestra E, Esteve I y Mas J. 2005. Molecular characterization of an oil-degrading cyanobacterial consortium. Microb Ecol, 50(4):580-588.
 • Morphological and ultrastructural characterization of an unusual purple sulfur bacterium from a marine microbial-mat community. 2006. Martínez-Alonso M, Mir J, Gaju N & Esteve I. Micron 37: 538-543
 • García de Oteyza T, Grimalt JO, Llirós M y Esteve I. 2006. Microcosms experiments of oil degradation by microbial mats. Science of the Total Environment. 357:12-24.
 • Fourçans A, Solé A, Diestra E, Ranchou-Peyruse A, Esteve I, Caumette P y Duran R. 2006. Vertical migration of phototrophic bacterial populations in a hypersaline microbial mat from Salins-de-Giraud (Camargue, France). FEMS Microbiology Ecology, 57(3), 367-377.
 • Solé A, Mas J y Esteve I. 2007. A new method based on image analysis for determining cyanobacterial biomass by CLSM in stratified benthic sediments. Ultramicroscopy 107(8):669- 673.
 • Llirós M, Gaju N, García de Oteyza T, Grimalt JO, Esteve I y Martínez-Alonso M. 2008. Microcosm experiments of oil degradation by microbial mats II. The changes in microbial species. Science of the Total Environment. 393: 39-49.
 • Solé A, Diestra E, y Esteve I. 2009. Confocal Laser Scanning Microscopy Image Analysis for Cyanobacterial Biomass Determined at Microscale Level in Different Microbial Mats. Microb. Ecol. 57(4):649-656
 • Burnat M, Diestra E, Esteve I y Solé, A. 2009. In Situ Determination of the Effects of Lead and Copper on Cyanobacterial Populations in Microcosms. PLoS ONE, 4(7), e6204.
 • Maldonado J, Diestra E, Huang L, Domènech AM, Villagrasa E, Puyen ZM, Duran R, Esteve I y Solé A. 2010. Isolation and identification of a bacterium with high tolerance to lead and copper from a marine microbial mat in Spain. Annals Microbiol, 60:113-120.
 • Maldonado J, de los Rios A, Esteve I, Ascaso C, Puyen ZM, Brambilla C y Solé A. 2010. Sequestration and in vivo effect of lead on DE2009 microalga, using high-resolution microscopic techniques. J. Hazard. Mater. 183:44-50.
 • Wierzchos J, de los Ríos A, Dávila AF, Cámara B, Valea S, Esteve I, Solé A, Roldán M, Rodríguez R, Sánchez-Almazo IM, McKay CP y Ascaso C. 2010. Primary producers in extreme arid environment of the Atacama Desert: Where, how and when? Geochimica et Cosmochimica Acta, 73(13,1), A1439.
 • Maldonado J, Solé A, Puyen ZM y Esteve I. 2011. Selection of bioindicators to detect lead pollution in Ebro delta microbial mats, using high-resolution microscopic techniques. Aquatic Toxicol, 104:135-144.
 • Giloteaux L, Solé A, Esteve I y Duran R. 2011. Bacterial community composition characterization of a lead contamined Microcoleus sp. consortium. Environmental Science and Polution Research, 18: 1147-1159.
 • Puyen Z. M, Villagrasa E, Maldonado J, Diestra E, Esteve y Solé A. 2012. Biosorption of lead and copper by heavy-metal tolerant Micrococcus luteus DE2008. Bioresearch Technol, 126:233-237.
 • Puyen ZM, Villagrasa E, Maldonado J, Esteve I y Solé A. 2012. Viability and biomass of Micrococcus luteus DE2008 at different salinity concentrations determined by specific fluorochromes and CLSM-image analysis. Curr Microbiol 64 (1), 75-80.
 • Burgos A, Maldonado J, De los Ríos A, Solé A y Esteve I. 2013. Effect of copper and lead on two consortia of phototrophic microorganisms and their capacity to sequester heavy metals. Aquatic Toxicol 140-141:324-336.
 • Esteve I, Maldonado J, Burgos A, Diestra E, Burnat M y Solé A. 2013. Confocal laser scanning and electron microscopy techniques as powerful tools for determining the in vivo effect and sequestration capacity of lead in cyanobacteria. Chapter 9. In: Ferrão-Filho, A.S. (Eds), Cyanobacteria: Ecology, Toxicology, and Management. Nova Science Publishers Inc., New York.
 • Seder-Colomina M, Burgos A, Maldonado J, Solé A y Esteve I. 2013.The effect of copper on different phototrophic microorganisms determined in vivo and at cellular level by confocal laser microscopy. Ecotoxicol 22:199-205.
 • Coreño-Alonso A, Solé A, Diestra E, Esteve I, Gutiérrez-Corona JF, Reyna López GE, Fernández FJ y Tomasini A. 2014. Mechanisms of interaction of chromium with Aspergillus niger var tubingensis strain Ed8. Biores Technol 158:188-192.
 • Millach L, Solé A y Esteve I. 2015. Role of Geitlerinema sp. DE2011 and Scenedesmus sp. DE2009 as bioindicators and immobilizers of chromium in a contaminated natural environment. Bio Med Research Internat 2015:1-11. Open Access Article.
 • Millach L, Obiol A, Solé A y Esteve I. 2017. A novel method to analyse in vivo the physiological state and cell viability of phototrophic microorganisms by confocal laser scanning microscopy using a dual laser. J Microscopy 268(1):53-65.
 • Villagrasa E, Ferrer-Miralles N, Millach L, Obiol A, Creus J, Esteve I y Solé A. 2018. Morphological responses to nitrogen stress deficiency of a new heterotrophic isolated strain of Ebro Delta microbial mats. Protoplasma. Published online. DOI: 10.1007/s00709-018-1263-8.
 • Millach L, Villagrasa E, Solé A y Esteve I. 2019. Combined confocal laser scanning microscopy techniques for A rapid assessment of the effect and cell viability of Scenedesmus sp. DE2009 under metal stress. Microsc Microanal 25:998-1003.
 • Villagrasa E, Ballesteros B, Obiol A, Millach L, Esteve I y Solé A. 2020. Multi-approach analysis to assess the chromium(III) immobilization by Ochrobactrum anthropi DE2010. Chemosphere 238:124663.
 • Villagrasa E, Palet C, López-Gómez I, Gutiérrez D, Esteve I, Sánchez-Chardi A y Solé A. 2021. Cellular strategies against metal exposure and metal localization patterns linked to phosphorus pathways in Ochrobactrum anthropi DE2010. J Hazard Mater 402:123808.

Agraïments

Aquesta nota biogràfica ha estat elaborada per la Dra. Núria Gaju i la Dra. Maira Martínez-Alonso, professores de la Unitat de Microbiologia del departament de Genètica i Microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per saber-ne més

Mor la professora Isabel Esteve Martínez (UAB)Galería d'imatges

Isabel Esteve UAB (2015) Font: Arxiu familiar
Grup de Microbiologia Ambiental UAB (2017) Font: Arxiu familiar Grup de recerca dirigit per la Dra. Isabel Esteve (2017) Font: Arxiu familiar
Grup de recerca dirigit per la Dra. Isabel Esteve (2009) Font: Arxiu familiar