English
Galeria de científics catalans
Home » Scientifics > Maluquer i Nicolau, Josep
Go back

Maluquer i Nicolau, Josep

Barcelona 1883 - Barcelona 1960. Entrepreneur.

He was a member of the Institucio Catalana d'Història Natural, where he became its secretary from 1904 to 1905 and its director in 1951. He was also the director of CAMPSA in 1931 in the republic region during the Spanish Civil War.

Main works

  • Contribució a la fauna malacològica de Catalunya (1906-12)
  • Zur Frage der Teerverwertung (Sobre la qüestió de l'aprofitament del quitrà) (1909)
  • Amfineures de Catalunya (1915)
  • En las filas alemanas (1914-15)
  • Piscicultura (1919)

Image gallery